gumbogamer:

denniebright did a garf, roboch did a garf, SO YOU KNOW WHAT HERE I DID A GARF TOO.  It’s the first thing I’ve ever animated that I spent more than 10 minutes on so hurrah!  I want to color it but I really don’t think I’ll have time.

Thẳng thừng vậy sao ==!

“Có 3 quy tắc trong tình yêu:
1 Yêu nhau thoải mái
-Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái của nhau =))
2 , Xác định yêu là cưới
-Chứ k phải để nghịch phần dưới free =))
3. Tình yêu là bù đắp cho nhau những khoảng trống
-Chứ ko phải lấy chỗ thừa chọc bừa vào chỗ thiếu ;-)” (viakensaii)

Quy hoach 2 đúng là khó chịu :)